ELEKTRİK TESİSAT MUAYENESİ

  Elektrik tesisatı, paratoner ve topraklama kontrol ve ölçümleri periyodik olarak yapılmalıdır. İşyerinde bulunan elektrikle çalışan makine ve el aletlerinin topraklamaları; elektrik iç tesisat yönetmeliği ile topraklama yönetmeliği esaslarına uygun olarak yetkili teknik elemanlar tarafından yapılacak ve yılda bir kez kontrol ve bakıma tabii tutulacak,yapılan kontroller sırasında bulunan ohm değerleri ve bu değerlerin yürürlükteki mevzuata uygun olduğu düzenlenecek olan bir belge üzerinde belirtilecektir. Ayrıca çelik  boru  veya  madeni  iskeleler, statik  elektriğe  karşı uygun  şekilde topraklanacak ve uygun olduğunu belirten belge işyerinde bulundurulacaktır  
     
     

 

 

 

 
  Elektrik Tesisatı Periyodik Muayenesi
 

Yüksek bedeller ödenerek yapılan hassas elektronik cihaz yatırımlarını ve çalışanlaelektrik kaçaklarının neden olacağı zararlardan ve yıldırım çarpmalarından koruyabilmek maksadıyla her yıl yapılması iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında zorunlu olan elektriksel periyodik kontroller firmamız sargem teknik tarafından yapılmaktadır.

Elektrik tesisatı topraklama kontrolü
Kuvvetli akım ve gövde topraklama kontrolü 
Paratoner tesisatı kontrolü
Aydınlatma tesisatı kontrolü
Elektrik iç tesisatın fenni şartnameye uygunluk kontrolü
Trafo, pano ve tevzi tablolarının uygunluk kontrolleri
Etanj ve ex-proof lambaların kontrolleri
Patlayıcı ortam elektrik tesisatının kontrolü
Statik elektrik yük gidericilerinin kontrolü