BELGELENDİRME

ÖKOTEX

Tekstilde Güven" hammaddeden dükkan raflarındaki hazır ürünlere kadar sorumlu tekstil imalatı için dünya çapında aynı anlamı taşımaktadır. Bu husus, tekstil zincirindeki sanayi ve ticaret olduğu kadar modern, fonksiyonel ve çeşitli renkte tekstil ürünleri için de geçerlidir.

 

FABRİKA ÜRETİM KONTROL BELGESİ

Fabrika Üretim Kontrolü (FPC/FUK)

Önceden belirlenmiş bir deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin üretici tarafından yapılan daha sonraki deneyleri ve fabrikanın kalite güvence sisteminin komple denetlenmesi faaliyeti.Sonrasında Fabrika Üretim Kontrol Belgesi (FUK) veya denetim raporu çıkarılarak tarafınıza sunulmaktadır. ISO Kalite Sertifikalarının içinde en geçerli olan sertifikalardan biridir. 

 

ECO LABEL SERTİFİKASI

Tüm dünyada ürünlerinizin öncelikli tüketimi için eko etiketkaçınılmaz. Eko Etiket Almanın AB Bakanlar Konseyinin 23 Mart 1992 tarihli 880 nolu tüzük ile hayata geçirilmiştir. Çiçek amblemi ile simgelenen eko etiket (eco label) simgeden de anlaşılacağı gibi doğal çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir bir yaşantıya işaret eder. Teşviklerde ve uluslararası pazara girişte avantaj anlamına gelmektedir.

 

KOSHER BELGELENDİRME

15 Ocak 2004 tarihinden itibaren Türkiye Hahambaşılığı tarafından verilen`Kosher Belge` si taleplerini karşılamaktadır.

Tarafınızdan gelebilecek sertifika taleplerini daha etkin bir şekilde değerlendirebilmemiz, sizi daha hızlı bir şekilde belgelendirmemiz için formlarımızı iletişim sayfamızdan yükleyip, gerekli bilgileri doldurup, faks ile  bize ulaştırabilirsiniz

 

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ

 Alt seviyeli bir kuruluşun işletmecisi bu Tebliğin ekinde yer alan bilgileri içeren ve BKÖP belgesi formatına göre büyük kaza önleme politika belgesi hazırlar veya hazırlatır.

 

ISO 18001 İS SAGLIGI YONETIM SISTEMI

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmeleri için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standardların kalite ve çevre yönetim sistemleri üzerinde yoğunlaşmış olmaları dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yönünde yetersiz kalmaları nedeniyle OHSAS 18001 standardına gereksinim duyulmuştur.

 

GMP BELGELENDİRME

yi Üretim Uygulamaları-GMP, gıda, ilaç, kozmetik, medikal cihaz gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemlerde üretilmesi için hazırlanmış, ürünün hazırlanmasından dağıtımına her aşamasında kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla hazırlanmış koruyucu önlemler dizisidir.

 

ADİL TİCARET BELGESİ

Adil Ticaret Belgesi Fair Trade

Dünyada 20 yıldan fazla bir zamandır bahsedilen ancak ülkemizde yeni yeni bahse konu olan Fairtrade Adil Ticaret Belgesi (Markası) güney yarım küredeki tarlada çalışanların hakkını kuzey yarım kürede masa başında yiyen ve kullanan kişilerde adilce paylaşmalarını sağlayan bir organizasyon.

 

un BELGELENDİRME

 ADR konvansiyonu Tehlikeli Maddelerin Taşınması Yönetmeliğine göre tehlikeli sınıfında olan tüm maddeler UN onaylı ambalajlarda paketlenmek zorundadır.

Tehlikeli Madde Tanımı

İnsanlara, diğer canlı organizmalara, mülke veye çevreye zarar verebilecek katı, sıvı veya gaz biçimindeki bir madde tehlikeli maddedir.

Tehlikeli maddeler radyoaktif, tutuşturucu, patlayıcı, zehirli,aşındırıcı, bio zararlı,patojen, alerjik,oksitlendirici,boğucu yada başka bir nitelikte zarar verici olabilirler.

Tehlikeli maddesin taşınması, depolanması, kullanımı ve bertarafı sırasında kapsadıkları riskleri hafifletmek için bazı uygulamalar gerekebilir.

 

D4 YETKİ BELGESİ

D4 Yetki Belgesi tanımı

D4 Belgesi, D4 Belgesi nedir, D4 Belgesi nasıl alınır, Y Belgesi

D4 Yetki Belgesi: Tarifeli ve tarifesiz olarak 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara, verilir.

 

D4 Yetki Belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet özmal otobüse ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

 

HELAL GIDA BELGELENDİRME

Helal Gıda Nedir?

Helal, dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, izin verilmiş anlamına gelen Arapça bir kelimedir.

Helal'in karşıtı, din kurallarına aykırı olan, dinî bakımdan yasak olan anlamına gelen Haram 'dır.

Helal gıdalar, İslami kurallara uygun olarak üretilen gıdalardır. 

 

ADR BELGELENDİRME

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) , tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir, Bu yönerge, taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirler. Bu yönetmelik kapsamında alınan belgelere ve sertifikalara ADR belgesi denir.