CE BELGELENDİRME

Avrupa Birliğinde CE Belgesi verebilecek test ve belgelendirme kuruluşları, üye ülke yetkilileri tarafından altyapısı yeterli görülen kuruluşlar arasından belirlenmektedir. Üye ülke yetkilileri tarafından belirlenen kuruluşlara "CE belgesi verebilecek onaylanmış kuruluş" adı verilir. Üye ülkelerce belirlenen onaylanmış kuruluşların listesi Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesinde yayımlanmaktadır.

CE Belgelendirme EU ülkelerinden almak istediğiniz ürün için Avrupa Birliği 'nin (AB) istediği resmi kriterleri gösterir. CE Belgesi "Conformité Européenne" yada Türkçe "Avrupa uygunluğu" anlamına gelen kamu güvenliğini sağlamak, kirlilik teşvik edebilecek ve AB (Avrupa Birliği) ülkeleri elektromanyetik araçların zararlı etkilerinden korunmak ve AB birliği üyeleri bunlardan korumak için tasarlanmıştır.

CE belgesi, bir kalite belgesi veya markası değildir. CE, bu işareti taşıyan ürünlerin Avrupa Birliği`nin ilgili direktiflerine uygun olduğunun ve gerekli olan tüm uygunluk kriterlerinin yerine getirildiğinin kanıtıdır