İSG ÖLÇÜMLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Titreşim Yönetmeliği ve 14765 sayı ile 11.01.1974 tarihinde yürürlüğe giren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ( İSİGT ) uyarınca çalışma ortamlarında maruz kalınan gürültü, titreşim, toz, kimyasal madde ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

 

Çalışma Ortamında Yapılan Ölçümler 

» Ortam Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10) 

» Solunabilir Toplam Toz Ölçümü

» Ortam Gürültü Ölçümü

» Ortam Titreşim Ölçümü

» Ortam Kimyasal Ölçümü

» Ortam Aydınlatma Ölçümü

» Termal Konfor Ölçümü

» Ortam VOC Ölçümleri

» Benzen Ölçümü

» Ksilen Ölçümü

» Formaldehit Ölçümü

» Toluen Ölçümü

» Amonyak Ölçümü (NH2)

» Hidrojen Sülfür Ölçümü (H2S)

» Azotoksitler Ölçümü (NOx)

» Oksijen Ölçümü (O2)

» Karbonmonoksit Ölçümü (CO)

» Kükürtdioksit Ölçümü (SO2)

» Sülfirikasit Ölçümü (H2SO4) 

 
Kişisel Maruziyet Ölçümleri (İşçi Sağlığı Ölçümleri) 
 » Gürültü Maruziyeti Ölçümü
» Titreşim Maruziyeti Ölçümü
» Gaz Maruziyeti Ölçümü
» Toz Maruziyeti Ölçümü
» VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü 

Elektrik ve Topraklama Ölçümleri 

  • Elektrik Tesisatı Topraklama Ölçümü
  • Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü 
  • Makinaların Topraklama Ölçümü
  • Jenaratör Topraklama Ölçümü
  • Paratoner Topraklama Ölçümü
  • Elektrik Trafosu Yağ Testi
  • Aydınlık Şiddeti Ölçümü
  • Termal Kamera Ölçümü
  • Katotik Koruma Ölçümü
  • Harmonik Ölçüm