PERİYODİK KONTROLLER

Ülkemiz, Çalışma ve İş Mevzuatları yasal gereklerinden olan, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü" gereğince işletmelerde kullanılan basınçlı kaplar, kaldırma, itme makinalarının periyodik kontrollerinin uzman makina mühendislerince yapılması zorunlu hale getirmiştir.

Ülkelerde iş koşulları ve zamana bağlı olarak aşağıda sınıflandırılan basınçlı kaplar, kaldırma, itme makineleri gün geçtikçe yıpranma, bozulmaya ve deforme olmaya başlarlar. Bu deformasyon sürüdükçe makinelerin kullanım ömürleride zamanla tükenmetedir. Sürekli bakım ile bu durum geciktirilebilir ancak yalnızca yapılacak olan periyodik kontroller ile emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmayacağı belirlenebilir.

Periyodik Kontrollerin Faydaları:
Makine ve cihazların güvenli olarak kullanılmasını sağlamak, Üretimin verimli bir hal kazanmasını sağlamak, Çalışma koşullarını verimli hale getirmek, İş kazalarının önüne geçmek, Makinelerin ömrünün uzamasına katkıda bulunmak, Çalışanlarla makineler arasındaki ilişkiyi geliştirmek, adaptasyonu sağlamak, Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek.

Yapılan periyodik bakım ve kontroller sayesinde olası iş kazaları önlenerek, iş güvenliği gerekleri sağlanmaktadır.İş güvenliğinin sağlanması da sağlıklı işhayatı, huzurlu çevre ve verimli bir üretimi getirmektedir.

İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), bu ihtiyaçlara cevap vermek için Yüksek Makine Mühendisi Uzmanlarını sektörün emrine sunmuştur. Firmamıza başvurarak rahatlıkla kontrol ve gözetim hizmetleri alabilirsiniz.

Periyodik Kontrollerin İçeriği:
Uzmanlarımız tarafından yapılan periyodik kontroller esnasında kontrolü yapılan cihaza ait tüm genel ve kritik noktalar incelenerek kayıt altına alınır. Gerekli bölümlerin kalınlık, uzunluk, derinlik, iç ve dış çap ölçümleri yapılır. Kontrolün son aşamasında cihaz ile birlikte deneyler gerçekleştirilir, deney sonrasında alınan gözlem ve ölçüm değerleri ile deney öncesi yapılan ölçümler karşılaştırılır.

Bu veriler karşılaştırılırken yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve standartlara dayalı yorum ve sonuçlarda bulunulur. Cihazın çalışma durumu ayrıntılarıyla beraber raporlanarak ilgili firmaya teslim edilir.

Aşağıda isimleri verilen basınçlı kapların yılda 1 (bir) kez, kaldırma-itme makinelerinin ise yılda 4 (dört) kez periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur;

 

Basınçlı Kaplar için tıkla
Basınçlı Kap
Otoklav
Kalorifer Kazanları
Buhar Kazanları
Kızgın Su Kazanları
Kızgın Yağ Kazanları
Kara Tankeri
Hava Tankı
Sanayi Gaz Tankeri
Patlayıcı ve Parlayıcı Gaz Tankları
Sanayi Gazları Depo Tankı

Kaldırma-İtme Makineleri:

Asansörler
Hidrolik Asansörler
Yük / Servis Asansörleri
Teleferikler
Forkliftler
Araç Kaldırma Lifti
Vinç
Mobil Vinç
Caraskal
Transpalet
PlatformElektrik Tesisat ve Topraklama Kontrolü

Elektrik tesisatı, paratoner ve topraklama kontrol ve ölçümleri periyodik olarak yapılmalıdır. İşyerinde bulunan elektrikle çalışan makine ve el aletlerinin topraklamaları; elektrik iç tesisat yönetmeliği ile topraklama yönetmeliği esaslarına uygun olarak yetkili teknik elemanlar tarafından yapılacak ve yılda bir kez kontrol ve bakıma tabii tutulacak,yapılan kontroller sırasında bulunan ohm değerleri ve bu değerlerin yürürlükteki mevzuata uygun olduğu düzenlenecek olan bir belge üzerinde belirtilecektir. Ayrıca çelik  boru veya madeni iskeleler, statik elektriğe  karşı uygun  şekilde topraklanacak ve uygun olduğunu belirten belge işyerinde bulundurulacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:295-296-297-298-353-354;Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Ek IV Bölüm II Madde: 2.1, Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği Madde:10-1/p)
Elektrik ve Topraklama Ölçümlerimiz;

 
- Elektrik Tesisatı Topraklama Ölçümü - Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü - Makinaların Topraklama Ölçümü - Jenaratör Topraklama Ölçümü - Paratoner Topraklama Ölçümü - Elektrik Trafosu Yağ Testi - Aydınlık Şiddeti Ölçümü - Termal Kamera Ölçümü - Katotik Koruma Ölçümü - Harmonik Ölçüm                                                                                          böcek ilaçlama