GMP BELGELENDİRME

Kozmetikte üretim yerlerinin koşullarını düzenleyen “İyi Üretim Uygulamaları-GMP” zorunlu hale geliyor.

06.12. 2012 2013 yılında başlayacak uyguluma çerçevesinde hem ülkemizde satışa sunulacak ürünler hem de ihracat için GMP Belgesi aranacak. GMP Belgelendirmesi için hazır olan TSE, kozmetik firmalarının başvurularını bekliyor.
İyi Üretim Uygulamaları-GMP, gıda, ilaç, kozmetik, medikal cihaz gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemlerde üretilmesi için hazırlanmış, ürünün hazırlanmasından dağıtımına her aşamasında kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla hazırlanmış koruyucu önlemler dizisidir.


Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları-GMP,  Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO) tarafından yayımlanan ISO 22716 kılavuz standardında yer almaktadır. Avrupa Birliği’nin 2010 yılında kabul ettiği Kozmetik Tüzüğü uyarınca,  2013 yılının Temmuz ayından itibaren tüm üye ve aday ülkelerde kozmetik üretim yerleri için Kozmetikte iyi üretim uygulamalarına uyum zorunluluğu getirilecek. 


Ülkemizde kozmetik sektöründe faaliyet gösteren firmaların GMP kılavuz standardına uyumla ilgili çalışmaları yok denecek kadar azdır.  2013 yılı Temmuz ayından itibaren hem yurtiçinde satışlarda hem de ihracatta zorunlu hale gelecek bu uygulamayla ilgili firmaların harekete geçmesi gerekmektedir. 


Türk Standardları Enstitüsü Kozmetik sektörü üreticileri için hayati önem taşıyan GMP Standardına göre belgelendirme konusunda hazırlıklarını tamamladı. TSE Kimya Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü altında yapılacak GMP belgelendirmeleri için firmaların başvuruları bekleniyor. 


Avrupa ülkelerine ihracatta ön koşul haline gelecek olan GMP belgeleri sürekli büyüyen helal kozmetik sektöründe de yerli firmalara büyük avantaj sağlayacak. Kozmetikte GMP uygulamaları, İslam İşbirliği Teşkilatı, Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü SMIIC tarafından hazırlanmakta olan “Helal Kozmetik” Standardı belgelendirmesinde ön koşul olarak değerlendirilecek. Dolayısıyla GMP belgesi olan firmalar Helal Kozmetik Belgelendirme işlemlerini süratle gerçekleştirme imkânına sahip olacak. 


Dünya helal kozmetik sektörünün 1/3’üne denk gelen Helal Kozmetik pazarı, özellikle Müslüman ülkelerin olduğu coğrafyalarda her geçen yıl katlanarak büyümektedir. Yapılan tespitler sadece Ortadoğu’da helal kozmetik pazarının yılda yüzde 12 arttığını göstermektedir.  


Türkiye’de kozmetik ürünleri kategorisinde 46.000’i yerli 170.000 civarında ürünün iç pazarda dağıtımı yapılmaktadır.  Ülkemizde kozmetik üretimi yapan kayıtlı firma sayısı yaklaşık 3 bin olarak ifade edilmektedir. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında bu firmalardan 2 bin 735’i ihracat yapmıştır. 


Türkiye’nin kozmetik ihracatında en büyük pazarlar 80 milyon dolarla Irak, 56 milyon dolarla İran, 36 milyon dolarla Rusya’dır. Bu ülkelerin ardından kozmetik ihracatımızda önde gelen ülkeler Azerbaycan, Almanya ve Romanya’dır. İhraç ürünlerimiz arasında en fazla payı tıraş ürünleri ve deodorantlar almaktadır