İZLENEBİLİRLİK OTOMASYONU

Üretimde Barkodlu Otomasyon Sistemleri Ile İzlenebilirlik

Genel olarak OT/VT (Otomatik Tanıma Veri Toplama) sistemleri olarak adlandırılan üretimden veri toplama sistemlerinin amacı, üretim sahasından, üretim hatlarından ya da üretim makinelerinden çeşitli endüstriyel donanımlar ve sensörlerin yardımı ile anlık olarak üretim verilerini toplamak ve bunları bir uygulama bünyesinde harmanlayıp çeşitli sorgular sayesinde düzgün bir biçimde rapor halinde kullanıcılara sunabilmektir.

Yapılan bu çalışmalar, elde edilen veriler ve ürünler üzerinde kullanılacak olan barkod ya da RFID etiketleri elbette ki geriye dönük izlenebilirliği de beraberinde getirecektir. Sistemden alınan veriler neticesinde işletme yöneticileri bir işin ya da üretimin önceliğini belirlemek, fire noktalarına müdahalede bulunmak, üretimdeki dar boğazları tespit ederek çözüm üretmek, üretim personelinin görev dağılımını düzenlemek gibi konularda doğru kararlar verirler. Üretimden veri toplamak sadece ürüne ve üretim noktalarına ait verilerin toplanması ve görüntülenmesi anlamına gelmemektedir. Neticede üretim operasyonu içerisinde üretimde çalışan personelin takibi de önemli bir noktadır. Bu nedenle üretim takip sistemleri işletme yöneticilerine personele ait performans raporları sunabilmektedir.

Üretim takip sistemleri, işletmelerin üretim durumlarına bağlı olarak belli yüzdeler ile üretkenlik kazancı sağlar ve verimliliğin artışı ile ters orantılı olarak kısa sürede yapılan yatırımın geri kazanılmasını sağlarlar.

Üretim Takip Sistemi
Factory FrameWork™ üretim sahasından veri toplama işlemleri yapan bir sistem olmakla birlikte yapısı gereğince bu veri toplama işlemini sadece pasif bir veri toplamadan çıkarıp üretimde gerçek anlamda verimliliği artırmaya yönelik aktif yönlendirmeli bir şekilde çalışmaktadır. Mevcut sistemlerde sadece veri okumaya dayanan bu yazılım mimarisi, endüstriyel bilgisayarlar ve çok çeşitli sensörler kullanılmak suretiyle daha etkili bir veri toplamaya dönüştürülmüştür. Sistemde kullanılan çok çeşitli sayıda donanım bileşenleri bulunmaktadır.

Bunlar:
• Üzerinde Linux işletim sistemi çalışan endüstriyel ortamlara dayanıklı endüstriyel bilgisayarlar,
• Çok çeşitli sensörler (ısı sensörleri, nem sensörleri, uzaklık yakınlık sensörleri, dokunmatik sensörler),
• Endüstriyel bilgisayarlara bağlı barkod okuyucular,
• Endüstriyel bilgisayarlar tarafından sürülen hat üstü panoları,
• Hat üzerinde değişik sabit hat barkod okuyucuları,
• Forkliftler üzerinde endüstriyel forklift bilgisayarları ve buna bağlı uzaktan (12M) okuyabilen barkod okuyucular,
• Forkliftler üzerinde RFID Tag okuyucuları,
• Paletler ya da ürünler üzerinde ışıklı (Pick-To-Light) RFID Tagler,
• Hatlar üzerinde otomatik etiket basmaya yarayan aplikatörler ve barkod yazıcılar,
• Cihazların kablosuz haberleşmesini sağlayan RF kablosuz ekipmanlar ve access pointler,
• Değişik PLC’lerle haberleşebilme ve PLC’ler vasıtasıyla üretim hatlarındaki akışlara yön verebilme ve üretimi durdurma, kaldırma ve duruşlar, hataları izleme.
Factory FrameWork™ ile gerçekleştirilen projeler işletmelerin üretim yapılarına ve üretim sahalarının koşullarına bağlı olarak değişebilmektedir. Üretim hatları ya da üretim makinaları üzerlerine sabit endüstriyel PC’ler yerleştirilerek operatörlerin kullanımına sunulduğu gibi tüm operasyonlar sadece kablosuz el terminalleri sayesinde de yürütülebilmektedir.

Operasyonların takibinin ve veri girişlerinin kablosuz el terminalleri vasıtası ile yapılmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi; bu tip bir çalışma için sadece kablosuz alt yapı kurulması yeterli olması, bir diğer önemli neden ise kullanılan diğer donanımlara oranla daha düşük bir yatırım maliyeti oluşturmasıdır.

Maddeler halinde özetlemek gerekir ise;
• Kablosuz el terminallerinin kurulum zamanları kısadır ve altyapı maliyetini düşürür.
• Network ağı ve elektrik için kablolama ihtiyacını ortadan kaldırır.
• Taşınabilir, yer değiştirebilir, birçok noktada aynı cihazı kullanmak mümkündür.
• Yenilerinin sisteme eklenmesi çok kolaydır.
• Yedeklemek ve yedeği devreye almak zahmetsizdir.
• Endüstriyel seviyede ve IP standartları yüksek cihazlar sayesinde bakım maliyetlerini düşürür.
• Operasyona yeni iş noktaları ve istasyonlar eklendiğinde kolayca adapte edilir.
• Genel olarak yatırım maliyetlerini aşağılara çeker.

Factory FrameWork™ bir işletmenin üretim aşamalarında gerçekleşen tüm operasyonların verilerini sahadan anlık olarak alarak yöneticilerin ekranına taşımakta ve böylece işletmenin stratejilerine uygun kararlar alınabilmesine yardımcı olmaktadır. Üretim yapan işletmeler için en önemli hususun müşteri taleplerine zamanında yanıt vermek olduğunu düşünürsek üretimin ya da müşteriye ait siparişin üretimde hangi aşamada olduğunun ve ne zaman sevk edilebileceğinin tam olarak bilinmesi, atılacak olan adımların ve alınacak kararların daha verimli ve net olmasını sağlamaktadır. Bu bilgiler ışığında yeni siparişlerin alınabilmesi, müşterilere siparişleri ile ilgili gerekli bilgilerin sunulabilmesi, sevkiyat için planlama yapılabilmesi daha sorunsuz hale gelmektedir.

Factory FrameWork™ Üretim Takip Sistemi iş akışlarına getirdiği standartlar ve koşullar yardımı ile üretimi daha istikrarlı hale getirmeye yardımcı olur.

İşletmelere sağladığı faydalar:
• Operatörleri üretim aşamalarındaki standartlara uymaya motive eder ve verimliliği artırır.
• Operatör performans raporları sunarak değerleri analiz etmeye yardımcı olur.
• Siparişlerin üretim aşamalarını ve hangi aşamada ne kadar ürün üretildiğini anlık olarak görülmesini sağlar, ilerideki operasyonları planlamaya yardımcı olur.
• Operasyonlara getirilen kurallar ile veri ve zaman kaybını ortadan kaldırır, hatayı önler.
• Hat duruşları, üretimde aksaklıklar vb. sorunlara anında ulaşılmasına yardımcı olur ve üretimdeki sorunlara müdahale süresini kısaltarak, üretim maliyetini düşürür.
• Üretimde kullanılan bütün makineler ve PLC’ler ile haberleşir, sahip oldukları verileri diğer saha verileri ile birleştirerek sunar.
• Üretim sürecinin iyileştirilmesi konusunda yön gösterir.
• Üretim hatlarındaki veya makinalarındaki akışı ve verimliliğini optimize eder.
• Ürünlere ait geriye dönük izlenebilirlik sağlar ve üretim noktalarında oluşan hatalara ulaşılmasına yardımcı olur.
• Üst sistemler (MRP, ERP) ile entegre çalışarak üretim planlarını otomatik olarak hatlara taşır.
• Hatlarda kullanılan panel PC’ler yardımı ile ürüne ait specleri hat operatörüne sunar.
• Üretimdeki anlık verilerin andon ekranları ile işletme içerisinde görüntülenmesini sağlar.
• İzlenebilirlik sayesinde üründe soruna neden olan hammaddelerin tespitine olanak sağlar.
• Üretimde kullanılan hammaddelerin hangi partiye ve hangi tedarikçiye ait olduğu bilgisine ulaşılmasını sağlar.
• Gerçek zamanlı verileri çeşitli rapor seçenekleri sayesinde sunarak ileriye yönelik karar verme yeteneğini artırır.
• Üretimdeki gerçek zamanı planlanan zaman ile karşılaştırmaya olanak sağlar.
• Zamanında teslimat ve müşteri bilgilendirme ile müşteri memnuniyetini artırır.
• Üretim noktaları ya da üretim hatları bazında verimlilik raporları sunar.

İşletme içerisinde manuel olarak yapılan çalışmalar ile bu tür verilere anında ulaşmak bunları raporlamak ve ileriye dönük kararlarda kullanmak çok zahmetli, uzun zaman alan ve elde edilen verilerin güvenirliliğinden emin olunamayan bir operasyondur.

Factory FrameWork™ tüm bu operasyonları eksiksiz ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirmek ve oluşan verileri en verimli şekilde raporlayabilmek için tasarlanmış, barkod ve RFID teknolojisi ile desteklenen bir üretim takip sistemidir. Farklı sektörlerde farklı üretim şartlarına ve aşamalarına uyarlanarak çalışabilme kabiliyetine sahip olması ile bir paket uygulamadan çok daha esnek ve işletmeye özel modüller ile desteklenebilecek bir yapıdadır.