HİZMETLERİMİZ

MDN OSGB Hizmetleri Nelerdir?

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi), iş yerlerinde çalışanların sağlığını koruma altına almak ve güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulması gereken operasyon birimidir. OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi açılımıyla da kullanılmaktadır.

OSGB kapsamında iş yerinde yaşanabilecek olası durumlara müdahale etmek amacıyla en az bir iş yeri hekim bulunur. Tehlike sınıfına ve iş yerinde çalışan kişi sayısına göre OSGB içerisinde yer alan hekim sayısı da artabilir.

Ayrıca iş güvenliği uzmanı lisansına sahip en az bir uzmanın da OSGB bünyesinde bulunması şarttır. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı dışında en az bir sağlık personeli, çalışanlar arasından seçilecek ve onları harekete geçirebilecek özel bir personel ve OSGB tarafından yürütülen işlemleri koordine etmesi gereken bir müdür de çalıştırılmalıdır.

OSGB, işyerlerinde yaşanabilecek olası kaza ve olaylarda acil müdahale yapabilecek eğitime ve donanıma sahip olmalıdır. Ayrıca fiziksel donanım bakımından da OSGB ’nin gereken niteliklere sahip olması şarttır.

İşyerlerinde kurulan OSGB, Sağlık Bakanlığı’na karşı yükümlüdür. Bu yükümlülük, OSGB bünyesinde çalışan sorumlu müdüre aittir. OSGB tarafından yürütülen çalışmaları koordine etmekle görevli müdür, söz konusu çalışmaların raporlanması, denetlenmesi ve bakanlığa bildirilmesinden de sorumludur.

İşyerlerinde çalışan personel sayısı, işyerlerinin belirli bir tehlike sınıfına bağlı olmalarını sağlar. Örneğin; 1-49 arası işçi çalıştıran işyerleri, az tehlikeli sınıfa dâhildirler. Bu nitelikteki işyerlerinde de OSGB kurulmalıdır. 30 Haziran 2014 tarihinden bu yana bu niteliğe sahip olan işyerlerinin OSGB ’ye sahip olmaları gerekli kılınmıştır.

 

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Mobil sağlık taramalarında Sağlık Bakanlığı ruhsat zorunluluğu

Sağlık Bakanlığının 54567092 sayılı 29.04.2016 tarihli “Gezici İSG Hizmetleri” konulu genelgesiyle Mobil Sağlık Taramaları yasal zemine oturtulmuştur.

Özetle bu genelgeye göre 2 adet gezici İSG aracı hazırlanarak ruhsatlandırılması gerekmektedir ve tüm çalışacak uzman personeller çalışma izin belgesi ile yetkilendirilmiştir.

  • Araç:Akciğer film çekimi için ruhsatlandırılmış ve bu araçta başka hiçbir işlem yapılmasına izin verilmemektedir.
  • Araç: Öncelikle uluslararası standartlara göre hazırlanmış odyometri kabininde işitme testi olmak üzere diğer işlemler olan kan alımı, solunum fonksiyon testi, EKG, göz taraması, ve tüm numune alım işlemleri için yetkilendirilmiştir.
  • Çalışma izin belgeleri:Radyoloji teknisyeni, odyometrist ve iki hemşire ya da sağlık personeli olmak üzere en az 4 kişiden oluşan ve çalışma izin belgesi verilmiş uzman kadronun çalışması zorunlu tutulmuştur.

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür

Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.

Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

Yasal mevzuat gereği yaptırımların dışında unutulmamalıdır ki insan sağlığı herşeyden  önemlidir,hele hele her an beraber saatlerinizi geçirdiğiniz çalışanlarınızın sağlıkları daha da önem arz etmektedir.