MEMNUNİYET ANKETİ

Müşteri Memnuniyeti Anketi

Firma Adı

Lütfen aşağıdaki soruları (1-15 arası) sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz adına 1-5 arası değerlendirme kriterlerine göre cevaplayınız;

Değerlendirme: 1 : Çok kötü | 2 : Kötü | 3 : Orta | 4 : İyi | 5 : Çok iyi

1.) İş güvenliği uzmanının size olan yaklaşımı;
 1 2 3 4 5

2.) İş güvenliği uzmanı tarafından verilen eğitimlerin yeterli ve anlaşılabilir olması;
 1 2 3 4 5

3.) İş güvenliği uzmanının işyeriniz ekipleri ile olan çalışmalarda (risk değerlendirmesi,acil eylem planları,kurul çalışmaları vb…) danışmanlık görevini yerine getirme becerisi;
 1 2 3 4 5

4.) İş güvenliği uzmanının rutin ziyaret tarihlerine uyumu;
 1 2 3 4 5

5.) İş güvenliği uzmanının rutin ziyaretlerde işine olan ilgi ve alakasının devamlılığı;
 1 2 3 4 5

6.) İş güvenliği uzmanının taleplerinize zamanında yanıt vermesi;
 1 2 3 4 5

7.) İş güvenliği uzmanının yasal yükümlülükleriniz konusunda sizi bilgilendirme düzeyi;
 1 2 3 4 5

8.) Firmanıza vermiş olduğumuz iş güvenliği hizmet kalitesinin genel düzeyi;
 1 2 3 4 5

9.) İşyeri hekiminin size olan yaklaşımı;
 1 2 3 4 5

10.) İşyeri hekiminin rutin ziyaret tarihlerine uyumu;
 1 2 3 4 5

11.) İşyeri hekiminin rutin ziyaretlerde işine olan ilgi ve alakasının devamlılığı;
 1 2 3 4 5

12.) İşyeri hekiminin taleplerinize zamanında yanıt vermesi;
 1 2 3 4 5

13.) İşyeri hekiminin yasal yükümlülükleriniz konusunda sizi bilgilendirme düzeyi;
 1 2 3 4 5

14.) Firmanıza vermiş olduğumuz işyeri hekimi hizmet kalitesinin genel düzeyi ;
 1 2 3 4 5

15.) Merkez ofis çalışanlarının sizle olan iletişimi, ulaşılabilir olmaları ve zamanında yanıt vermesi;
 1 2 3 4 5

16.) Size daha iyi hizmet verebilmemiz için görüş ve önerileriniz;

17.) Firmamızı tavsiye eder misiniz? Neden?