TARIM BAKANLIĞI DENETİMİ

DENETLEME SORULARI

SONUÇ

UYGUN / UYGUN DEĞİL 

YORUMLAR

 
 

Gerektiği durumlarda çalışma, donanım kullanma talimatları mevcut mu?

 

 

 

 
 

Kullanılan ekipmanların önleyici bakımları için tanımlamalar yapılmış, gerekli sorumluluklar belirtilmiş mi?

 

 

 

 
 

Günlük temizlikler gerçekleştiriliyor ve kayıt ediliyor mu?

 

 

 

 
 

Periyodik Bakım Kontroller nasıl izleniyor?

 

 

 

 
 

Ekipman listesi mevcut mu ve güncelleştiriliyor mu?

 

 

 

 
 

Kullanıcı personele eğitimler verilmiş mi? Kayıtları mevcut mu?

 

 

 

 
 

Firma yerleşim planları güncel mi?

 

 

 

 
 

Tesislerin ve ortak kullanım alanlarının temizlikleri tanımlanmış mı? Takip ediliyor mu?

 

 

 

 
 

Tesisler ve çalışma ortamı üretim için yeterli mi?

 

 

 

 
 

Üretim alanı ve depolar için sıcaklık ve nem kontrolleri yapılıyor mu? Kayıtları tutuluyor mu?

 

 

 

 
 

Çeşitlerin üretime bildirilmesi yapılıyor mu?

 

 

 

 
 

Satın almaya siparişler nasıl bildiriliyor?

 

 

 

 
 

Tüm üretim aşamaları için yapılacak faaliyetleri ve ürün özelliklerini tanımlayan talimatlar tanımlanmış ve dokümante edilmiş mi?

 

 

 

 
 

Gerektiği durumlarda çalışma, ekipman kullanma talimatları mevcut mu?

 

 

 

 
 

Ürünün teslimat ve teslimat sonrası faaliyetler nasıl izlenmektedir?

 

 

 

 
 

Üretim ve hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği sağlanıyor mu? Hangi ürünler nelerdir?

 

 

 

 
 

Çalışan personelin portör ve akciğer grafileri mevcut mu?

 

 

 

 
 

Üretim ve depoların pest ve vektör kontrolleri yapılıyor mu?

 

 

 

 
 

Üretimde haşere ve sineklerin girişini önleyecek önlemler alınmış mı?

 

 

 

 
 

Üretimde periyodik yemek analizleri yaptırılıyor mu? Analizler için seçilen firmaların akreditasyonu var mı?

 

 

 

 
 

Ürün izlenmesi nasıl sağlanmaktadır?

 

 

 

 
 

Ürünün yapım aşamasında,sevk ve teslimatın yerine ulaşıncaya kadar ürünün uygunluğu nasıl sağlanmaktadır?

 

 

 

 
 

Uygunsuz ürünün tanımlanması nasıl yapılıyor ve diğer ürünlerle karışması nasıl engelleniyor?

 

 

 

 
 

Uygunsuz ürünler için belirlenmiş tanımlı alanlar mevcut mu?

 

 

 

 
 

Uygunsuz ürünün teslimat sonunda veya kullanım sırasında ortaya çıkması hangi faaliyetlerde bulunuluyor? Müşteri nasıl bilgilendiriliyor?

 

 

 

 
 

Soyunma odaları ayrı, temiz ve yeterli elbise dolabı var mı? Personel ayakkabıları ve terlikleri ayrı yerlerde mi?

Üretim ve tuvalet girişlerinde hijyenik paspas bulunuyor mu?

 

 

 

 
 

”Temizlik Kontrol ve takip listeleri” var mı? ve eksiksiz dolduruluyor mu?

İşletme içerisinde yeterli sayıda uyarıcı yazılar bulunuyor mu?

 

 

 

 
 

İşletmede kullanılan makinalar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellikte mi?

Tahta gibi yeterince temizlenemeyen ve dezenfekte edilemeyen materyallerin kullanılmamasına dikkat ediliyor mu?

 

 

 

 
 

İşletmede pişirme, ısıtma, soğutma sistemleri mevcut mu? Bakımlı ve kalibrasyonlu mu?

 

 

 

 

Bakımı yapılan makinaların çevresinde uyarıcı yazı bulunuyor mu?

 

 

 

 

Pencereler ve cam olan bazı ekipmanlar fimle korunmuş mu?

 

 

 

 

Kişisel hijyen kurallarına uyuluyor mu? Kontrolleri yapılıyor mu?

 

 

 

 

 "Kıyafet Listesi “ne göre temiz ve bakımlı kıyafet (bone-galoş-bölüme uygun giysi) giyilmiş mi?

 

 

 

 

Üretimde dışardan gelen ziyaretçiler için bölüme uygun giysi var mı?

 

 

 

 

Üretim alanında kullanılan kimyasal maddeler için çalışan veya yeni işe başlayan personele uygun eğitim veriliyor mu?

 

 

 

 

Hammadde ve katkı maddeleri hijyenik koşullara  uygun bulunduruluyor mu?

 

 

 

 

Hammadde, ambalajlar ve deterjanlar temiz ve düzenli bir şekilde ayrı yerlerde depolanmış mı?

 

 

 

 

Hammadde ve ambalaj malzemelerinin üzerine tanımlanmış ve görünecek biçimde etiketleri konulmuş mu?

 

 

 

 

Ürünlerin sevkiyatı esnasında ürüne zarar vermeden yapılması. Hasar gören ürünler ise anında ayrılması (bozulma vb...) sağlanıyor mu?

Ürünlerin depolarda uygun sıcaklıklarda tutulması sağlanıyor mu?

 

 

 

 
 

Ürün kategorisi içerisinde olası tüketiciler için özellikle kolay zarar görebilir olduğu bilinen duyarlı kişiler için ürün üzerinde yazılı bildirim var mı?

 

 

 

 

Kontrolden çıkan kritik kontrol noktalarını tekrar kontrol altına alınması sırasında üretilen ürünlere nasıl bir işlem veya prosedür uygulanıyor?

 

 

 

 

Kontrolünüzde olan araç, dolap, fırın vb…sıcaklık takip formlarını düzenli bir şekilde kayıt ediliyor mu?

 

 

 

 

Kontrol sonucu uygunsuzluk durumunda neler yapılıyor?

 

 

 

 

Kullanılan makinaların gıdaya uygun malzemeden yapıldığına dair belge alınıyor mu?