Çalışan Sayınızı Giriniz :

Çalışma Saati Hesap Tablosu

Saat/Ay
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli
İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi
Diğer Sağlık Personeli