İHRACAT ÖNCESİ DENETİM

Hükümetlerin ,şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda;  yasal mevzuatlar ve uluslararası akreditasyon şartları gereği  ürün doğrulama -muayene ve gözetim  hizmetleri, ithal veya ihraç malların hedeflenen uygunluğunu  gerçekleştirebilmesi için;

1- Malların kalitesi ve miktarı,
2- Tarife kodlarının doğru sınıflandırılması,
3- Ürün içeriklerinin insan sağlığına olan etkisinin saptanması,
4- Ürünlerin doğru ödeme bilgilerinin değerlendirmesi,
5- İlgili ülke standartlarına uygunluğunun saptanması gerekmektedir.

 
İHRACAT ÖNCESİ DENETİMİN FAYDALARI

Deneyimli personel tarafından;  Vergilendirme  ve gümrük işlemlerinin , ithalatın değerlendirmesi yoluyla devlet gelirlerinin korunması, böylece diğer ülkelere haksız döviz transferinin engellenmesi,

İthalatçılar için hızlandırılmış, çözüm odaklı ve güvenilir ürünlerin temini sürecinde ticaretin kolaylaştırılmasına,

Yürürlükteki uluslararası yönetmeliklere ,kurallara ve ürün standartlarına uygunluğu,  yüksek güvenlikli kontrol metodolojileri uygulayarak insan sağlığına etki edebilecek ve çevresel etki boyutlarının etkileşimlerini bertaraf etmede fayda sağlamaktadır.

Firmamızın çalışma politikası aşağıdaki gibidir:

Proforma fatura inceleme: 
Firmaların iletmiş olduğu proforma fatura bedelleri ve içerikleri incelenir, ihracatın yapıldığı ülke gereksinimleri ve fiyatlandırma belirlenir.
 
Bilgilendirme ve Teklif:  
Gereksinimleri ve fiyatı belirlenmiş olan sertifikasyon süreciyle ilgili bilgilendirme ve teklif sunulur.
 
Teknik İnceleme Süreci:
Firmadan talep edilen dökümanların incelenmesi, etiketleme vb. konulardaki düzenlemeler
 
Denetim:
İhracatın yapıldığı ülkeye göre (eğer gerekliyse) denetim gerçekleştirilir,
 
Draft Düzenleme:
Firmanın kontrolüne sunulmak üzere ön sertifika örneği düzenlenir,
 
COC yayını: 
Onaylanan COC orjinal olarak yayımlanır ve ithalatçıya/ ihracatçıya iletilir.