YANGIN EĞİTİMİ

 TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

AMAÇ :

İşletme bünyesinde mevcut personele yangın kültürünü vermek , muhtemel çıkabilecek yangın ve tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak, can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önleme ve söndürme usulleri, acil eylem planlarının uygulanması, binadan tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu işleme ait kuralları belirlemektir.

Temel yangın eğitimi , başta Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ( 19.12.2007 / 26735 R.G. ), 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( 30.06.2012 / 28339 R.G. ), İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ( 18.06.2013 / 28681 R.G. ), Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( 15.05.2013 / 28648 R.G. ), İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ( 29.12.2012 / 28512 ) ve daha sonra NFPA ( National Fire Protection Association ) standartlarını kendine referans olarak kabul eder.

EĞİTMEN KADROSU :

Eğitimlerimiz kendi uzmanlık alanında deneyimli yurt içi ve yurt dışı sertifikalara sahip uzman personelimiz tarafından hazırlanmakta olup teorik ve uygulamalı yangın eğitimi şeklinde iki aşamalı olarak yapılmaktadır.

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI :

 • Temel yanma ve yangının tanımı
 • Yanma çeşitleri
 • Yangın üçgeni
 • Yangın sınıfları
 • Yangının ısı transferi ile yayılımı
 • Yangının evreleri ve yangın yerindeki tehlikeler
 • Yangın söndürme maddeleri
 • Yangın söndürme yöntemleri
 • Yangın güvenliği temel prensipleri
 • Yangın algılama ve güvenlik sistemleri
 • Yangın tesisatı hakkında bilgiler
 • Binalardan yangın ve kurtarma ekiplerinin oluşturulması
 • Tehlikeli maddeler ve özellikleri
 • Gazların özellikleri
 • Doğal gaz ve LPG kullanımında meydana gelebilecek sorunlar ve çözüm önerileri
 • Gaz birikmesi, alt ve üst patlama limitleri, BLEVE patlamaları
 • Gaz tahliye, patlamaya sebep olabilecek fiil ve hareketler
 • Yangın mahalli tehlikelerinin kontrolü ( backdraft, flashover ve gaz patlamaları kontrolü )
 • Havalandırma teknikleri
 • Yangına müdahale ekipmanlarının özellikleri
 • Yangına müdahale yöntemleri
 • Yangın yerinde haberleşme iletişim
 • Olay yeri terk
 • EĞİTİM YÖNTEMİ :

  Eğitimin etkinliği ve değerlendirmesi, eğitim öncesi ve sonrasında yapılacak sınavlarla ve anketlerle sağlanacaktır..Eğitimler interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, projektör, slayt, bilgisayar vb. eğitim materyalleri ile destekli ve insan odaklıdır. Uygulamalı eğitimlerimiz canlı alevli tatbikat olarak yapılacak; yangına müdahale ekipmanlarının özellikleri ve yangın müdahale yöntemleri öğretilecektir.

  EĞİTİM YERİ :

  Eğitim kurumlarımızın eğitim salonlarında veya eğitim alan kurumun eğitim salonunda teorik eğitim verilecek;  uygulamalı eğitim ise belirlenecek uygun bir alanda yapılacaktır.